Advies

VOA – Vrijwillige Ouderen Adviseur

Loopt u met vragen over wonen, zorg, welzijn of financiën.
Klop eens aan bij onze adviseurs.
Als lid van KBO of PCOB kunt u gebruik maken van onze ouderen-adviseur of VOA.
Op vrijwillige basis wordt u bijgestaan met uw vragen.
Onze VOA’s zijn getrainde vrijwilligers die u helpen naar een oplossing bij een hulpvraag.
De inzet van onze VOA’s kunnen er toe bijdragen, dat u langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.
Langer kunt meedoen in uw eigen sociale omgeving en de regie in eigen handen houden.
Wilt u in contact komen met één van onze VOA’s, neem dan contact op met :
mw. J. van den Reek
tel 0345-531208
mobiel 06-16172296
email jeannettereek@ziggo.nl