Bestuur

Samenstelling bestuur KBO – PCOB Culemborg e.o. 

VoorzitterNotulistSecretarisPenningmeesterBestuurslidBestuurslid
Jan PietersvacantJeannette van den ReekHans DirkseAdrie HoltkampLoes van Unen
Merwedestraat 3Bovenwielstraat 30Heimanslaan 781Jacobsvicarie 18
4105 EL Culemborg4105 HC Culemborg4102 JH Culemborg4105 CT Culemborg
0345-5206640345-53120806-244983080345-515347
jan.pieters@casema.nljeannettereek@ziggo.nldirksonidus@gmail.comfamholtkamp@hetnet.nl
ActiviteitenActiviteiten
CoordinatorCoordinatorVOA’s
NieuwsbriefBelasting-invullers
Piet LuitesRini van den ReekJeannette van den Reek
0345-6817330345-531208Rini van den Reek
06-27265097Marga Hillaert (Haaften)
pietluites@versatel.nlrinireek@ziggo.nl

.
.
.

Hieronder de links naar de documenten voor de komende ledenvergadering

.

  • KBO – Balans + VW-rekening 2019 + Begroting 2020 hier
  • PCOB – Balans + VW-rekening + Begroting 2020 hier
  • KBO-PCOB – Balans + VW-rekening + Begroting 2020 hier
  • Verslag Algemene Ledenvergadering van 27-03-2019 vindt u hier
  • Agenda Algemene Ledenvergadering van 18-03-2020 vindt u hier
  • Jaarverslag 2019 secretaris vindt u hier