Bestuur

Samenstelling bestuur KBO – PCOB Culemborg e.o. 

VoorzitterNotulistSecretarisPenningmeesterBestuurslidBestuurslid
Jan PietersvacantJeannette van den ReekHans DirkseAdrie HoltkampLoes van Unen
Merwedestraat 3Bovenwielstraat 30Zwanebloem 5Jacobsvicarie 18
4105 EL Culemborg4105 HC Culemborg4102 KH Culemborg4105 CT Culemborg
0345-5206640345-53120806-244983080345-515347
jan.pieters@casema.nljeannettereek@ziggo.nldirksonidus@gmail.comfamholtkamp@hetnet.nl
ActiviteitenActiviteiten
CoordinatorCoordinatorVOA’s
NieuwsbriefBelasting-invullers
Piet LuitesRini van den ReekJeannette van den Reek
0345-6817330345-531208Rini van den Reek
06-27265097Marga Hillaert (Haaften)
pietluites@versatel.nlrinireek@ziggo.nl

Hieronder de links naar de documenten voor de komende ledenvergadering

  • KBO – Balans + VW-rekening met toelichting vindt u hier
  • PCOB – Balans + VW-rekening met toelichting vindt u hier
  • KBO-PCOB Begroting 2019 vindt u hier
  • Verslag Algemene Ledenvergadering van 13-03-2018 vindt u hier
  • Agenda (concept) Algemene Ledenvergadering van 27-03-2018 vindt u hier
  • Jaarverslag secretaris vindt u hier