Jaarvergadering (A.L.V.)

Aan de leden van de KBO-PCOB, afdeling Culemborg e.o.

Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op Woensdag 18 maart 2020 in het Rooms-katholiek parochiecentrum, Ridderstraat 198, 4101 BK  Culemborg, aanvang 14:00 uur.

AGENDA

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering 27-03-2019, van de secretaris.
 4. Jaarverslag 2019, van de secretaris.
 5. Financieel jaarverslag 2019 van de penningmeester.
 6. Verslag kascommissie.
 7. Decharge bestuur over het gevoerde beleid in jaar.
 8. Verkiezing kascommissie.
 9. Verkiezing bestuur.
  Loes van Unen is aftredend en niet herkiesbaar.
  Adrie Holtkamp is aftredend en wel herkiesbaar.
  Ineke van Garderen wordt door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid.
  Leden die zich verkiesbaar willen stellen, dienen dit tot één uur voor de vergadering te doen bij de secretaris.
 10. Bestuursmededelingen.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting van het officiële gedeelte.

N.b. de verslagen voor deze vergadering zijn te verkrijgen bij de secretaris:
kbo-pcob-culemborg@ziggo.nl tel: 06 1617 2296 of in te zien op deze website www.kbo-pcob-culemborg.nl/bestuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *