Jaarverslag

Het financieel jaar 2020 is afgesloten en is -behoudens fiat Algemene Ledenvergadering- als afgerond te beschouwen. Het was me het jaartje wel met de intelligente (ahum) lockdowns. In de zomer was er wat meer vrijheid en mogelijkheden om van het mooie weer te genieten. Aan de ene kant was het wegvallen van diverse verplichtingen best prettig. Eens even doen waar je zin in hebt, zonder een agenda die nee zegt. De andere kant is, dat je daardoor geen idee meer hebt van dag of tijd en lijkt het ook (tenminste bij mij) tot minder productiviteit. Want je hebt toch tijd zat en geen verplichtingen. Gelukkig was daar de noodzaak om het jaar af te sluiten en alle jaarstukken klaar te maken. Als KBO-PCOB Culemborg hebben we nog steeds te maken met een aparte KBO administratie en dito PCOB. De verwachting is, dat dit niet binnen een afzienbare termijn zal veranderen. Er is met een zekere regelmaat overleg met de landelijke besturen om onze problematiek op de agenda te houden.

Omdat er met 2 administraties wordt gewerkt zijn er verschillende downloads.
Allereerst de toelichting op de cijfers. Dan apart de cijfers van PCOB, en apart de cijfers van KBO.
Maar we zijn KBO-PCOB Culemborg dus ook een samenvoeging van beide.
En tenslotte – meer voor gemak en inzichtelijkheid – de laatste gecomprimeerd.