Jaarverslag

Het financieel jaar 2021 is afgesloten en is -behoudens fiat Algemene Ledenvergadering- als afgerond te beschouwen. Ook nu weer een virus, die een normaal leven flink aan het verstoren is (en hopelijk wordt dit snel “was”). Verontrustender dan het virus is hoe snel een bevolking tegen elkaar is op te zetten, want wel of geen mondkap, wel of geen vaccin etc. Wat is er met het toverwoord “verbinding” gebeurd. Terug naar ons financieel verslag. Nog steeds hebben we te doen met 2 administraties en dat is terug te vinden in de te downloaden stukken. De documenten met nummer 4 en 5 geven het feitelijke situatie weer. De cijfers van beide administraties zijn hier samengetrokken. In document 5 wat gecomprimeerd (meer voor het gemak). Documenten 2 en 3 uiteraard apart voor PCOB resp. KBO.


De agenda voor de ALV van 23 maart in de Kakelhof kan hieronder als download gevonden worden.
Aanvang van de ALV is 14:00 uur