Lid worden

Zowel landelijk als lokaal wordt gewerkt aan een fusie van KBO en PCOB.
Op lokaal niveau is inmiddels het stadium bereikt, dat er een gezamenlijk bestuur is.
Door het samengaan van beide verenigingen zal zowel landelijk als lokaal een grotere slagvaardigheid bereikt worden.
Uw lidmaatschap is daarom erg belangrijk.
Met elkaar staan wij sterk.

Deze pagina stelt u in de gelegenheid u aan te melden als lid van één van beide verenigingen.
Vanwege verschil in samenwerking is er een verschil in contributie.
Het verschil komt doordat KBO en PCOB zowel landelijk als lokaal nog niet gefuseerd zijn. Dat zal op termijn plaats vinden.
De contributie voor KBO Culemborg bedraagt € 22,50 per lid per jaar, voor PCOB Culemborg bedraagt dit  € 34,00 per lid per jaar.
Meldt u bij de PCOB tevens uw partner aan als lid, dan is de gezamenlijke contributie € 57,00 per jaar.
Dit is de situatie in 2018.
Per jaar wordt bekeken hoe deze verschillen kunnen worden genivelleerd.

dhrmwfam