Lid worden

Wilt u zich als lid aanmelden dan kunt u van het online inschrijfformulier hieronder gebruik maken of contact opnemen met onze secretaris.
Wilt u behalve uzelf ook uw partner aanmelden – graag 2 keer een formulier invullen, namelijk voor uzelf en voor uw partner.
De jaarcontributie bedraagt m.i.v. 01-01-2020 per lid € 25,00

Zowel landelijk als lokaal wordt gewerkt aan een fusie van KBO en PCOB.
In Culemborg staan alle seinen op groen om tot een daadwerkelijke fusie te komen. Vanwege de landelijke situatie is dat (nog) niet mogelijk.
Vandaar de keus in het formulier voor een lidmaatschap van hetzij KBO hetzij PCOB. In de praktijk maakt uw keus geen verschil.
Door het samengaan van beide verenigingen zal zowel landelijk als lokaal een grotere slagvaardigheid bereikt worden.
Uw lidmaatschap is daarom erg belangrijk.
Met elkaar staan wij sterk.

    dhrmwfam
    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]