Rijbewijs

De wachttijden voor de rijbewijskeuringen lopen op dit moment erg op. Wij willen u er op attenderen dat we circa 75 jaar geleden een geboorte golf hebben gehad. U kunt hieruit opmaken dat bij veel “babyboomers” eind dit jaar of komend jaar hun rijbewijs gaat verlopen en ze moeten worden gekeurd. Hou hier rekening mee en zet tijdig uw aanvraag tot verlenging in werking.

Datum – tijden – locatie van de keuringen:
Vrijdag: op 08+22 jan., 05+19 febr., 05+19 maart, 09+23 april en 07+ 21 mei 2021.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-16.00 u.

GEZONDHEIDSVERKLARING:
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 40,00 (contant)
verkrijgen in het Rode Kruis gebouw.
OPGELET: in verband met de trage afwikkeling van nieuwe rijbewijsaanvragen, adviseren wij om de geneeskundige verklaring vroegtijdig online in te vullen. Online aanvragen lopen op dit moment beter, dan aanvragen via de papieren versie. De op papier ingevulde geneeskundige verklaringen hebben een groot verwerkingsprobleem bij het CBR. Hierbij is het mogelijk dat de reactie van de CBR zeer wordt vertraagd. De kans bestaat dat het oude rijbewijs al is verlopen, alvorens een nieuw kan worden opgehaald. De regering is bezig om een regeling
te treffen, maar bij het schrijven van deze mededeling is er nog niets concreets te melden. Voor degene, die het betreft, adviseren wij de berichten media in de gaten te houden. Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig een afspraak te maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434.
KOSTEN:
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’ en leden van de ANBO, KBO, en PCOB zijn € 22,50 en voor niet-leden € 27,50.

MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:

  • Brief van het CBR
  • Uw (oude) rijbewijs
  • Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij uw eigen apotheek),
  • Een flesje met uw eigen urine.
  • De bril die u draagt tijdens het autorijden.
  • Uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas
  • Contant geld + uw bankpas (voor betaling aan keuringsarts)

Voor nadere info
Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550)
of email ahscholtens1946@gmail.com